Sula kommune

Innmelding av røyrleggararbeid

Alt røyrleggararbeid skal utførast av godkjent foretak, eksempelvis røyrleggar eller entreprenør, som må søke/melde inn arbeidet og få det godkjent før oppstart.

Va-norm for Sula kommune finn du her.

Sanitærsøknadar, melding om vassmålarinstallasjon og innmelding av utført arbeid skal ikkje lengre leverast på papir.

Vi har gått over til ein heildigital søknadsprosess via Powel Entreprenørportal.

Ein del autoriserte røyrleggarar og entreprenørar har allereie tilgang gjennom eiga tilsendt direktelenke.

Nye brukarar kan søke om tilgang til portalløysinga vår.

Lover og reglar

Forskrift om vatn- og avløpsgebyr, Sula kommune, Møre og Romsdal