Sula kommune

Lading av elbil

Sula kommune har etablert 4 ladepunkt for elbil på parkeringsplassen aust for rådhuset.

Ladestasjonane er av typen Zaptec utan fastmontert ladekabel. Laderane har "universalkontakt" - det vil sei at dei kan brukast av alle elbilar med passande mode 3, type 2  ladekabel. Våre 230V anlegg kan levere opp til  7,2 kW.

Plassane er skilta slik at dei er reservert for "ladbar motorvogn". Det er ladeplikt for å stå på disse plassene, det vil i praksis sei at bilen må være tilkopla ladar for å kunne stå der. Maksimal pakeringstid er 12 timar.

Korleis lade bilen

For å lade må du først laste ned mobil-appen "EasyPark" fra Google Play eller App Store. Det finst bruksanvisning for korleis du startar lading på alle ladestasjonane.

Du må følge denne rekkefølgen for å få starta lading:

  1.  Start lading i EasyPark appen med riktig takstgruppe (takstgruppe står på ladar)
  2. Koble til bilen
  3. Stopp ved å avslutte i appen
Kva betyr lysa på ladaren

 

  1. Grønt lys - Klar eller ferdig lada
  2. Gult lys - Autentiserer / ventar på lading
  3. Blått pulserende lys - ladar
  4. Rødt lys - feil

Kontakt

Fritz Østrem
Senioringeniør
E-post
Telefon 70 19 95 57
Mobil 909 48 073