Lading av elbil

Sula kommune har etablert 4 ladepunkt for elbil på parkeringsplassen aust for rådhuset.

Ladestasjonane er av typen Zaptec utan fastmontert ladekabel. Laderane har "universalkontakt" - det vil sei at dei kan brukast av alle elbilar med passande mode 3, type 2  ladekabel. Våre 230V anlegg kan levere opp til  7,2 kW.

Plassane er skilta slik at dei er reservert for "ladbar motorvogn". Det er ladeplikt for å stå på disse plassene, det vil i praksis sei at bilen må være tilkopla ladar for å kunne stå der. Maksimal pakeringstid er 12 timar.