Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Brøyting og strøing

Sula Kommune har inngått avtale med to private entreprenørar vedrørande brøyting og strøing av kommunale vegar, fortau og plassar.

 

Er vegen det gjeld kommunal?

brøytekartet kan du finne ut om klagen gjeld ein veg som kommunen har ansvar for.

  • Grøne vegar er private
  • Raude vegar er kommunale
  • Blå vegar er fylkeskommunale riksvegar

Riksvegane 657, 61 og E 39 med tilliggjande gang- og sykkelvegar er Statens Vegvesen sitt ansvar. For informasjon, melding, og/eller klage på brøyting/strøing ring tlf. 175

Meld frå om manglande brøyting og strøing på kommunal veg.

Kontakt

Servicetorget
Sula kommune
E-post
Telefon 70 19 91 00

 

Opningstider: Måndag - fredag: 08:00-15:30