Brøyting og strøing

Sula Kommune har inngått avtale med to private entreprenørar vedrørande brøyting og strøing av kommunale vegar, fortau og plassar.

Kravspesifikasjon og reglar for brøyting

Det er utarbeidd kravsspesifikasjon og reglar for brøyting i Sula kommune. (PDF, 256 kB)

Er vegen det gjeld kommunal?

I brøytekartet kan du finne ut om klagen gjeld ein veg som kommunen har ansvar for.

  • Grøne vegar er private
  • Oransje vegar er kommunale
  • Gule vegar er fylkeskommunale riksvegar

Riksvegane 657, 61 og E 39 med tilliggjande gang- og sykkelvegar er Statens Vegvesen sitt ansvar. For informasjon, melding, og/eller klage på brøyting/strøing ring tlf. 175

Meld frå om manglande brøyting og strøing på kommunal veg

Kontakt

Servicetorget på rådhuset
Sula kommune
E-post
Telefon 70 19 91 00

Sikker post til kommunen (eDialog)

Opningstider: Måndag - fredag: 08:00-15:30

Adresse: Sloghaugvegen 13, 6030 Langevåg

Her finn du oss