Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Erindringssenteret

Kva tilbyr vi?

Erindringssenteret tilbyr ein sosial treffstad for personar med demens som bur heime. Brukarane vert henta med drosje i heimen sin på føremiddagen, og køyrt heim igjen ca klokka 17:00.

Ulike aktivitetar:

 • Tur
 • Sykkeltur
 • Biltur
 • Trim
 • Baking
 • Lett hagestell
 • Sang
 • Spel
 • Kreative hobbyaktiviteter
 • Bursdagsfeiring med kake
 • Sosialt fellesskap

Måltid:

Lunch:  11:30
Drikke/frukt: 13:00
Middag: 14:30
Ettermiddagskaffe og kake: 16:30

Kven kan få tilbodet?

Personar med sjukdomen demens som bur heime og ønsker ein sosial treffstad.

Korleis få tilbodet?

Du kan søke om å få tilbodet ved å fylle ut dette skjemaet: Skjema for omsorgstenester
Informasjon om kvar søknades skal sendast, og korleis søknaden vert behandla finn du inne i skjemaet.

Kva kostar det?

Dagsenter for heimebuande eldre og brukarar av Molvær senter
Teneste Pris
Dagpakke inkl. transport t/r 216,00
Dagpakke eksl. transport t/r 145,00
Transport t/r Molvær senter pr. mnd eksl. juli 1 329,00

Kontakt

Dagsenter/erindringssenter
Telefon 70 19 91 40
Mobil 70 19 91 40
Eli Karin Hageløkken
E-post
Telefon 70 19 91 40
Mobil 70 19 91 40

Adresse

2. etasje
Molværsvegen 17
6039 Langevåg

Opningstider

Mandag til torsdag: 10:00 til 17:30

Fredag: 10:00 til 15:30