Sula kommune

Erindringssenteret

Kva tilbyr vi?

Erindringssenteret tilbyr ein sosial treffstad for personar med demens som bur heime. Brukarane vert henta med drosje i heimen sin på føremiddagen, og køyrt heim igjen ca klokka 17:00.

Ulike aktivitetar:

 • Tur
 • Sykkeltur
 • Biltur
 • Trim
 • Baking
 • Lett hagestell
 • Sang
 • Spel
 • Kreative hobbyaktiviteter
 • Bursdagsfeiring med kake
 • Sosialt fellesskap

Måltid:

Lunch:  11:30
Drikke/frukt: 13:00
Middag: 14:30
Ettermiddagskaffe og kake: 16:30

Kven kan få tilbodet?

Personar med sjukdomen demens som bur heime og ønsker ein sosial treffstad.

Korleis få tilbodet?

Du kan søke om å få tilbodet ved å fylle ut dette skjemaet: Skjema for omsorgstenester
Informasjon om kvar søknades skal sendast, og korleis søknaden vert behandla finn du inne i skjemaet.

Kva kostar det?

Pris for Erindringsenter, Seniorsenter og Molvær senter
Teneste Pris Merknad
Dagpakke inkl. transport t/r 243,00
Dagpakke eksl. transport t/r 168,00
Transport t/r Molvær senter 1 405,00 Per månad eksl. juli

Kontakt

Seniorsenter
Telefon 70 19 79 77
Mobil 902 38 336
Eli Karin Hageløkken
E-post
Telefon 70 19 91 40
Mobil 468 81 441

Adresse

2. etasje
Molværsvegen 17
6039 Langevåg

Opningstider

Mandag til torsdag: 10:00 til 17:30

Fredag: 10:00 til 15:30