Sula kommune

Sloghaugvegen 28

Kva tilbyr vi?

I Sloghaugvegen 28 tilbyr vi eit døgnbemanna bukollektiv med 16-20 heildøgnsplassar. Vi har:

  • 12 rom med stue, sovealkove og bad
  • 4  rom tilrettelagt for par med stue
  • Felles stue med TV
  • Felles kjøkken og måltid
  • Felles aktivitetar som varierer i type, avhengig av kven som til ei kvar tid bur der
  • Sosialt fellesskap

Måltid  

Frukost: 09:00 - 10:30
Lunsj:   12:30
Drikke/frukt: Ved behov
Middag: 15:30 
Ettermiddagskaffe og kake: 16:30
Kveldsmat:  19:00
Nattmat:  Ved behov

Du kan følgje oss på facebook for meir informasjon om kva som skjer hos oss. Trykk her for å kome til facebook-sida vår.

Kven kan få tilbodet?

Målguppa er eldre mennesker som har behov omsorg heile døgnet.

Korleis få tilbodet?

Bruk søknadskjema som du finn her: Søk plass på omsorgsbustad.
I søknadsskjemaet beskriv du hjelpebehova dine og kva tenester du meiner du trenger. Inntaksutvalet vurderer søknaden din og finn det tilbodet som passer best for deg.

Kva kostar det?

Leige gjeng fram av den kontrakt.
Heimesjukepleie er gratis.

Kontakt

Sloghaugvegen 28 1. etasje
Ansvarsvakt
Telefon +47 91 78 80 86

Telefon natt: 915 72 992

Sloghaugvegen 28 2. etasje
Vakttelefon
Telefon +47 91 57 13 29

Telefon natt: 915 72 992

Solgunn Røsberg
Avdelingsleiar (tilgjengeleg mån - tors)
E-post
Telefon +47 90 76 19 14
Cecilie Ørjasæter
Einingsleiar bukollektiva
E-post
Telefon +47 91 59 67 64

Adresse

Sloghaugvegen 28
6030 Langevåg

Opningstider

Vi har ikkje besøkstid. Utgangsdøra blir låst kveld/natt og besøkende må da ringe på porttelefon.