Aktivitetsven

Kva tilbyr vi?

Ein aktivitetsven har som mål å gi mennesker med demens ein aktiv kvardag med gode opplevingar saman med frivillige. Aktivitetsven er eit supplement til kommunale tjenester og bidrar til å styrke den frivillige innsatsen på demensområdet. Aktivitetsven baserer seg på koblinga mellom den frivillige og personen med demens på bakgrunn av felles interesser. På denne måten får personer med demens muligheten til å fortsette sine fritidsaktiviteter, noko som kan virke helsefremmende og førebyggande.

For mer informasjon om aktivitetsven, trykk her for å gå til Nasjonalforeningen for folkehelsen sine nettsider om temaet. 

Kven kan få tilbodet?

Målgruppa er menneske med demens som kan få ein aktiv kvardag med gode opplevingar saman med frivillige.

Korleis få tilbodet?

Det er oppretta ei lokal arbeidsgruppe i kommunen som tar ansvar for drifta av Aktivitetsvenn-tilbodet. Kontaktinformasjon til arbeidsgruppa finn du under.

Kva kostar det?

Tilbodet er gratis.