Bustader for personar med demens

Kva tilbyr vi?

Molværsvegen 15, 17 og 19 er døgnbemanna bukollektiv med heildøgnplassar for personar med demens.

Her er

  • Rom med eige bad
  • Felles stue med TV
  • Sosialt felles skap
  • Felles kjøkken og måltid
  • Felles aktivitetar som varierar i type, avhengig av kven som til ei kvar tid bur der

Personalet på avdelingane har spesiell kompetanse i behandling og pleie av personer med demens.

Du kan også følge oss på facebook for meir informasjon om kva som skjer hos oss.

Kven kan få tilbodet?

Målgruppa er mennesker med demens som treng trygging i eit lite miljø.

Korleis få tilbodet?

Bruk søknadskjema som du finn her: Søk plass på omsorgsbustad.
I søknadsskjemaet beskriv du hjelpebehova dine og kva tenester du meiner du trenger. Inntaksutvalet vurderer søknaden din og finn det tilbodet som passer best for deg.

Kva kostar det?

Sjå Prisar og gebyr for kommunale tenester.
Heimesjukepleie er gratis.

Kontakt

Molværsvegen 15 Ansvarsvakt
Vakttelefon
Telefon 48 07 07 90

Telefon natt:  915 96 295

Molværsvegen 17 Ansvarsvakt
Vakttelefon
Telefon 90 23 97 26

Telefon natt:  902 39 726

Molværsvegen 19 Ansvarsvakt
Vakttelefon
Telefon 95 79 50 62

Telefon natt: 915 97 983

Eli Karin Hageløkken
Avdelingsleiar Molværsvegen 15/17/19
E-post
Telefon 48 07 42 39
Cecilie Ørjasæter
Einingsleiar bukollektiva
E-post
Telefon 91 59 67 64

Adresse

Postadresse

Postboks 280
6039 Langevåg

Opningstider

Vi har ikkje besøkstid. Utgangsdøra vert låst kveld/natt og besøkende må då ringe på porttelefon.