Samtalegruppe

Kva tilbyr vi?

Samtaler med fagpersonar som arbeidar med menneske med sjukdomen demens. Sosialt samvær og deling av erfaring mellom pårørande i same situasjon. Gruppa samlar seg 5-6 kveldar til samtaler saman med fagpersonar frå Bukollektiva  ved Erindringssenteret i Langevåg.

Kven kan få tilbodet?

Målgruppa er pårørande og nære venar til personar med demens.

Korleis få tilbodet?

Ta kontakt med demensteamet eller erindringssenteret. Sjå kontaktinformasjon under.

Kva kostar det?

Tilbodet er gratis.