Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Samtalegruppe

Kva tilbyr vi?

Samtaler med fagpersonar som arbeidar med menneske med sjukdomen demens. Sosialt samvær og deling av erfaring mellom pårørande i same situasjon. Gruppa samlar seg 5-6 kveldar til samtaler saman med fagpersonar frå Bukollektiva  ved Erindringssenteret i Langevåg.

Kven kan få tilbodet?

Målgruppa er pårørande og nære venar til personar med demens.

Korleis få tilbodet?

Ta kontakt med demensteamet eller erindringssenteret. Sjå kontaktinformasjon under.

Kva kostar det?

Tilbodet er gratis.

Kontakt

Demensteam
E-post
Telefon 948 08 706
Dagsenter/erindringssenter
Telefon 70 19 91 40
Mobil 70 19 91 40