Sula kommune

Fysioterapi

Kva tilbyr vi

Tenesta kan gi råd og rettleiing til dei med motoriske vanskar, muskel eller skjelettplager. Samt gi tilbod om behandling der dette er aktuelt.
Ei sentral oppgåve er og å gi råd og rettleiing for å forebygge at slike problemstillingar oppstår, og å gi råd og rettleiing til andre kommunale tenesteinstansar.

Kven kan få tilbodet?

Dei som har behov for råd, rettleiing eller behandling etter fagleg vurdering frå fysioterapeut.

Retningslinjer for prioritering (priorteringsnøkkel) i Sula kommune (PDF, 670 kB)

Korleis få tilbodet?

Kommunale fysioterapeuter:

Bruk tilvisningsskjemaet for rehabiliteringstenesta som du finn ved å trykke her. 

Kommunen har i tillegg driftsavtale med tre private fysikalske institutt:

Kva kostar det?

Alle må betale eigenandel for fysioterapi, med unntak av barn under 16 år og personar med godkjent yrkesskade.

Frikort kjem automatisk i posten etter at du har nådd frikort eigenandelstaket.

Kva skjer vidare?

Fysioterapeut tar kontakt for vurdering og eventuelt vidare oppfølging.

Kontakt

Bodil Gullhaug-Volle
Fysioterapeut for barn og Synskontakt
E-post
Telefon +47 91 82 97 60
Therese S. Eriksen
Fysioterapeut for vaksne
E-post
Telefon +47 90 41 19 36
Renate Love
Fysioterapeut for kvardagsrehabilitering og folkehelsekoordinator
E-post
Telefon +47 95 75 15 10

Adresse

Besøksadresse
Stadsnesvegen 23
6030 Langevåg

Postadresse:
Postboks 280
6039 Langevåg