Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Fysioterapi

Kva tilbyr vi

Tenesta kan gje råd og rettleiing til dei med motoriske vanskar, muskel eller skjelettplager. Samt gje tilbod om behandling der dette er aktuelt.
Ei sentral oppgåve er og å gje råd og rettleiing for å forebygge at slike problemstillingar oppstår, og å gje råd og rettleiing til andre kommunale tenesteinstansar.

Kven kan få tilbodet?

Dei som har behov for råd, rettleiing eller behandling etter fagleg vurdering frå fysioterapeut.

Retningslinjer for prioritering (priorteringsnøkkel) i Sula kommune (PDF, 670 kB)

Korleis få tilbodet?

Kommunale fysioterapeuter:

Bruk tilvisningsskjemaet for rehabiliteringstenesta som du finn ved å trykke her. 

Kommunen har i tillegg driftsavtale med fire private fysikalske institutt:

Kva kostar det?

Alle må betale eigenandel for fysioterapi, med unntak av barn under 16 år og personar med godkjend yrkesskade.

Frikort kjem automatisk i posten etter at du har nådd frikort eigenandelstak 2.

Les meir om frikortordninga.
Les meir om eigenadel.

Kva skjer vidare?

Fysioterapeut tar kontakt for vurdering og eventuelt vidare oppfølging.

Kontakt

Bodil Gullhaug
Fysioterapeut for barn og Synskontakt
E-post
Telefon 70 19 82 27
Mobil 918 29 760
Therese S. Eriksen
Fysioterapeut for vaksne
E-post
Telefon 70 19 82 16

Adresse

Besøksadresse
Stadsnesvegen 23
6030 Langevåg

Postadresse:
Postboks 280
6039 Langevåg