Fysioterapi

Tenesta kan gi råd og rettleiing til dei med motoriske vanskar, muskel eller skjelettplager. Samt gi tilbod om behandling der dette er aktuelt.

Kva tilbyr vi

Ei sentral oppgåve er og å gi råd og rettleiing for å forebygge at slike problemstillingar oppstår, og å gi råd og rettleiing til andre kommunale tenesteinstansar.

Fallførebygging

Dei kommunale fysioterapeutane tilbyr også gruppekurs med fokus på fallførebygging. Deltakarane blir testa ved oppstart for å finne det gruppetilbodet og nivået som passar best for den enkelte.  

Kven kan få tilbodet?

Dei som har behov for råd, rettleiing eller behandling etter fagleg vurdering frå fysioterapeut.

Retningslinjer for prioritering (priorteringsnøkkel) i Sula kommune (PDF, 670 kB)

Korleis få tilbodet?

Kommunale fysioterapeuter:

Bruk tilvisningsskjemaet for rehabiliteringstenesta som du finn ved å trykke her. 

Kommunen har i tillegg driftsavtale med tre private fysikalske institutt:

Kva kostar det?

Alle må betale eigenandel for fysioterapi, med unntak av barn under 16 år og personar med godkjent yrkesskade.

Frikort kjem automatisk i posten etter at du har nådd frikort eigenandelstaket.

Kva skjer vidare?

Fysioterapeut tar kontakt for vurdering og eventuelt vidare oppfølging.

Kontakt

Evie Høyberg
Fysioterapeut for vaksne og frisklivskoordinator
E-post
Telefon 95 71 02 60
Bodil Gullhaug-Volle
Fysioterapeut for barn og Synskontakt
E-post
Telefon 91 82 97 60
Therese S. Eriksen
Fysioterapeut for vaksne
E-post
Telefon 90 41 19 36

Kontaktperson for trimgrupper.

Renate Love
Fysioterapeut for kvardagsrehabilitering og folkehelsekoordinator
E-post
Telefon 95 75 15 10

Adresse

Besøksadresse
Stadsnesvegen 23
6030 Langevåg

Postadresse:
Postboks 280
6039 Langevåg