Sula kommune

Syn- og hørselskontakt for vaksne og eldre

Kva tilbyr vi?

  • Oppdage, utgreie og kartlegge praktiske problem med bakgrunn i syn- og/eller hørselsproblematikk.
  • Informere om rettigheiter iht gjeldande regelverk.
  • Skrive søknader og begrunne behov for hjelpemiddel.
  • Følge opp brukaren med tanke på endra behov.
  • Vere kontaktperson mellom brukaren og resten hjelpeapparatet.

Kven kan få tilbodet?

Tenesta er retta mot vaksne og eldre som bur heime eller på institusjon. 

For å få teneste må du ha henvising. Henvisinga kan komme frå heimetenesten, NAV, hjelpemiddelsentral eller lege. Ved behov for synshjelpemiddel må du legge fram erklæring fra lege/optiker som ikkje er eldre enn 3 år.

Korleis få tilbodet?

Du må søke om å få tenesta. Bruk eit av søknadskjema under.

Papirskjema
Elektronisk skjema
Du må logge deg på via ID-porten. Hjelp til å logge på.

Kva kostar det?

Tenesta er gratis

Kva skjer vidare?

Syn- eller hørselskontakt tar kontakt med deg eller institusjon du bur på og det blir sett i gang tiltak.

Kontakt

Siv Rise Holstad
Ergoterapeut for vaksne/eldre og kvardagsrehabilitering. Hørselskontakt
E-post
Telefon 70 19 82 19
Mobil 414 25 564
Malin Eivindsen
Ergoterapeut for barn/vaksne og hørselskontakt
E-post
Telefon 70 19 82 18
Mobil 900 64 359
Bodil Gullhaug-Volle
Fysioterapeut for barn og Synskontakt
E-post
Telefon 70 19 82 27
Mobil 918 29 760

Adresse

Besøksadresse
Stadsnesvegen 23
6030 Langevåg

Postadresse:
Postboks 280
6039 Langevåg
 

Opningstider

Måndag - fredag 08:00 - 15:30