Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Syn- og hørselskontakt for vaksne og eldre

Kva tilbyr vi?

  • Oppdage, utgreie og kartlegge praktiske problem med bakgrunn i syn- og/eller hørselsproblematikk.
  • Informere om rettigheiter iht gjeldande regelverk.
  • Skrive søknader og begrunne behov for hjelpemiddel.
  • Følge opp brukaren med tanke på endra behov.
  • Vere kontaktperson mellom brukaren og resten hjelpeapparatet.

Kven kan få tilbodet?

Tenesta er retta mot vaksne og eldre som bur heime eller på institusjon. 

For å få teneste må du ha henvising. Henvisinga kan komme frå heimetenesten, NAV, hjelpemiddelsentral eller lege. Ved behov for synshjelpemiddel må du legge fram erklæring fra lege/optiker som ikkje er eldre enn 3 år.

Korleis få tilbodet?

Du må søke om å få tenesta. Bruk eit av søknadskjema under.

Papirskjema
Elektronisk skjema
Du må logge deg på via ID-porten. Hjelp til å logge på.

Kva kostar det?

Tenesta er gratis

Kva skjer vidare?

Syn- eller hørselskontakt tar kontakt med deg eller institusjon du bur på og det blir sett i gang tiltak.

Kontakt

Siw Rise Holstad
Ergoteraput og Hørselskontakt
E-post
Telefon 70 19 82 19
Mobil 414 25 564
Bodil Gullhaug
Fysioterapeut for barn og Synskontakt
E-post
Telefon 70 19 82 27
Mobil 918 29 760

Adresse

Besøksadresse
Stadsnesvegen 23
6030 Langevåg

Postadresse:
Postboks 280
6039 Langevåg
 

Opningstider

Måndag - fredag 08:00 - 15:30