Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Velferdsteknologi

Teknologi for meistring og tryggleik

Det finst mange teknologiske løysingar som den enkelte kan nyttiggjere seg for å auke eigenmeistring, tryggleik og samfunnsdeltaking. Teknologien kan bidra til å oppretthalde livskvalitet, blant anna gjennom å legge til rette for at ein kan bu heime lengre.

Fleire løysingar er alt tekne i bruk via internett og smarttelefon. Ein del teknologi kan brukarane kjøpe sjølv i vanleg handel. Innan helse – og omsorgstenesta jobbar ein no for å halde tritt med denne samfunnsutviklinga, og sikre at vi tek i bruk nye løysingar på ein trygg og sikker måte der ein har behov for å  varsle vidare til pårørande eller helsepersonell. Teknologien er under utprøving.

Velferdsteknologi er mellom anna

 • Robotstøvsugar, støvsuger til avtalt tid.
 • Robotgrasklippar, klipper graset til avtalt tid.
 • Lysstyring, lyset slår seg for eksempel på når du står opp på natta.
 • Komfyrvakt, varslar og slår av komfyren om det blir for varmt
 • Videokommunikasjons; Skypesamtale med både lyd og bilde via telefon, internett.
 • Dørklokke med kamera for å sjå kven som ringer på.
 • Doro mobiltelefon, med alarmknapp for å varsle pårørande om kvar ein er.
 • Skritteller eller andre aktivitetsmålarar
 • Elektronisk medisindispensar, minner deg på når det er tid for medisin og gir deg rett medisin.
 • Elektronisk kalender, gir oversikt over kvardagen.
 • Tryggleiksalarm;  du kan sjølv varsle pårørande eller tenestane og varsel kan gå automatisk for eksempel ved fall.
 • Mobil tryggleiksalarm, som du kan bruke ute og som varslar dine pårørande om kvar du er ved hjelp av GPS.

 

Kontakt

Tiltakskontoret
E-post
Telefon 70 19 91 00