Søke om å få støttekontakt

Kva tilbyr vi?

Ei støttekontakt tilbyr bl.a. sosialt samvær og følge til ulike fritidsaktivitetar. ​​​​​​Støttekontakta kan bli med deg å gå tur, gå på kafé, kino, trening eller andre sosiale aktivitetar. Hjelpa blir gitt ut frå dine behov. 

Formålet med ei støttekontakt er at du skal få ei aktiv og meningsfylt fritid saman med andre. 

Støttekontakta treng ikkje ha fagleg bakgrunn, men får rettleiing frå rettleiar.

Kven kan få tilbodet?

Du må vere sosialt isolert eller ha vansker med komme i kontakt med andre, og ha behov for hjelp til å få eit sosialt liv og ei meiningsfull fritid.

Slik søker du

Bruk søknadsskjema.

Det er ingen søknadsfrist, søknadar blir behandla fortløpende.

Hva koster det?

Tenesta er gratis, men utgifter til aktiviteter må du dekke sjølv.

Om du har ledsagerbevis kan støttekontakta di får gratis inngang på stader som godtar ordninga.

Her kan du  lese meir om ordninga og søke om ledsagerbevis.

Har du lyst til å bli støttekontakt?

Sjå korleis du kan søke om å bli støttekontakt. 

Kontakt

Heidi Vegsundvåg
E-post
Telefon 91 36 78 43
Servicetorget på rådhuset
Sula kommune
E-post
Telefon 70 19 91 00

Sikker post til kommunen (eDialog)

Ordinære opningstider
Måndag - fredag: 08:00-15:30

Adresse
Sloghaugvegen 13, 6030 Langevåg

Her finn du oss

Adresse

Besøksadresse
Stadsnesvegen 23
6030 Langevåg

Postadresse:
Postboks 280
6039 Langevåg
 

Opningstider

Måndag - fredag 08:00 - 15:30