Søke om å få støttekontakt

Ei støttekontakt tilbyr bl.a. sosialt samvær og følge til ulike fritidsaktivitetar. ​​​​​​Støttekontakta kan bli med deg å gå tur, gå på kafé, kino, trening eller andre sosiale aktivitetar. Hjelpa blir gitt ut frå dine behov. Formålet med ei støttekontakt er at du skal få ei aktiv og meningsfylt fritid saman med andre. 

Støttekontakta treng ikkje ha fagleg bakgrunn, men får rettleiing frå rettleiar.

Kven kan få tilbodet?

Du må vere sosialt isolert eller ha vansker med komme i kontakt med andre, og ha behov for hjelp til å få eit sosialt liv og ei meiningsfull fritid.

Slik søker du

Bruk søknadsskjema.

Det er ingen søknadsfrist, søknadar blir behandla fortløpende.

Hva koster det?

Tenesta er gratis, men utgifter til aktiviteter må du dekke sjølv.

Om du har ledsagerbevis kan støttekontakta di får gratis inngang på stader som godtar ordninga.

Her kan du  lese meir om ordninga og søke om ledsagerbevis.

Har du lyst til å bli støttekontakt?

Sjå korleis du kan søke om å bli støttekontakt. 

Kontakt

Innbyggartorg på rådhuset
Sula kommune
E-post
Telefon 70 19 91 00

Sikker post til kommunen (eDialog)

01. juli til 09. august 2024 er dørene på rådhuset opne frå 09:00 til 13:00. 

Ordinære opningstider
Måndag - fredag: 09:00- 13:00

Dørene på rådhuset er opne 08:00-15:30 for dei som har ein avtale.

Adresse
Sloghaugvegen 13, 6030 Langevåg

Her finn du oss

Heidi Vegsundvåg
Rådgivar
E-post
Mobil 91 36 78 43

Adresse

Besøksadresse
Stadsnesvegen 23
6030 Langevåg

Postadresse:
Postboks 280
6039 Langevåg
 

Opningstider

Innbyggartorg og sentralbord er opent måndag - fredag 09:00 - 13:00.

Dørene på rådhuset er opne måndag - fredag 08:00-15:30.