Sula kommune

Spedbarn 0-1 år

Barselgrupper

Alle mødre blir invitert til barselgruppe når barnet er ca. 2 månader.

Tema i barselgruppa:

  • søvn, mat og barna si individuelle utvikling,
  • utfordringane som sped- og småbarnsforeldre møter 
  • mobilbruk
  • fysioterapaut informerer om motorisk utvikling.

Barselgruppa kan vere ein fin moglegheit for å bli kjent med andre foreldre og knytte kontakter.

10 månader