Sula kommune

Jordmortenesta

Kva tilbyr vi?

Jordmødrene gir deg oppfølging i svangerskapet etter ditt eige behov. Vi ønsker å møte deg så tidlig som mogleg i svangerskapet og bidra til at du får ei trygg og god oppleving av å vere gravid.

Vi undersøker di og barnet si helse.  Jordmor tilbyr samtalar om fødsel, amming og spedbarnstid, begge foreldre kan komme med tanker og eventuelle bekymringar som opptar dykk og begge foreldre er velkomne til å vere med på konsultasjonane.

Helsetasjonen tilbyr fødsels- og foreldreførebuande kurs for alle som blir foreldre for første gang.

Jordmor vil også følge deg opp med tidleg heimebesøk etter fødsel.

Du kan når som helst ta direkte kontakt med jordmor på helsestasjonen. Jordmor samarbeider bredt tverrfaglig, mellom anna  med fastlegane og fødeavdelinga på sjukehuset. Jordmor formidlar kontakt med psykiatrisk sjukepleiar eller psykolog for gravide og barselkvinner som kjenner behov for samtalar. Jordmor sender deg vidare ved behov. 

Kven kan få tilbodet?

Alle gravide får tilbod om å få bli oppfølgd av jordmor.

Er du i tvil?

Jordmødrene kan gi deg råd og veiledning.

Kontakt

Elin Kilvik Skeide
Jordmor
E-post
Telefon 70 19 91 36
Helsestasjonen
E-post
Telefon 70 19 91 36