Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Skulehelsetenesta

Kva tilbyr vi?

Helsesjukepleiar har open dør for alle elevar - kom gjerne innom for ein prat. Helsesjukepleiar samarbeider tverrfagleg og henviser vidare ved behov. Helsesjukepleiarane deltar i ansvarsgrupper og Samba-møter.

Faste tilbod frå skulehelsetenesta:

 • 1. trinn: Helseundersøkelse ved lege og helsesjukepleiar
 • 2. trinn: Vaksine mot stivkrampe, difteri, kikhoste og poliomyelitt (Tetravac)
 • 3. trinn: Måling av høgde og vekt. Oppfølging etter behov. Samtale individuelt eller i gruppe om tema helse og trivsel
 • 4. trinn: Undervisning i psykisk helse
 • 6. trinn: Vaksine mot meslingar, kusma, røde hunder (MMR vaksine)
 • 7. trinn: HPV vaksine for begge kjønn to doser
 • 8. trinn: Samtale individuelt om helse og trivsel. Måling av høgde og vekt
 • 9. trinn: Samlivsundervisning
 • 10. trinn: Vaksine mot stivkrampe, difteri, kikhoste og polio (Boostrix polio)

Vi tilbyr også:

 • Målretta helseundersøking i samråd med foresatte f.eks syn/hørsel.
 • Undervisning i ulike helserelaterte tema.
 • Foreldremøter
 • Formidle kontakt med lege

Kven kan få tilbodet?

Både elevar og føresette er velkomne til å ta kontakt med helsesjukepleiar.

Kva kostar det?

Tilbodet er gratis.

Kontakt

Helsestasjonen
E-post
Telefon 70 19 91 36
Irene Fiskerstrand
Helsesjukepleiar
E-post
Telefon 70 19 91 36
Mobil 479 06 686

Til stades på Sula ungdomsskule måndag alle dagar unntatt måndag i partalsveker.

Anita Sandtorv
Helsesjukepleiar
E-post
Telefon 70 19 91 36
Mobil 917 04 390


Til stades på Solevåg skule alle dagar unntatt måndag i partalsveker.

Margunn Sporsheim
Helsesjukepleiar
E-post
Telefon 70 19 91 36
Mobil 917 02 364

Til stades på Langevåg skule alle dagar unntatt måndag i partalsveker.

Therese Hunnes
Helsesjukepleiar
E-post
Telefon 70 19 19 36
Mobil 917 05 061

Til stades på Fiskarstrand skule måndag og torsdag

Berit Kjærstad Andresen
Helsesjukepleiar Langevåg skule
E-post
Telefon 70 19 91 36
Mobil 917 07 288

Til stades på Langevåg skule alle dagar unntatt måndag i partalsveker.

Gerd Haga
Telefon 70 19 91 39

Helsesjukepleiar ved Måseide skule, til stades kvar onsdag og måndag i oddetalsveker.

Adresse

Besøksadresse:
Langevåg helsestasjon
Stadsnesvegen 9b
6030 Langevåg

Opningstider

Kontortid:
Måndag - fredag:   08:30 - 14:30

Telefontid:
Måndag - fredag:   08:00 - 10:00 og 13:00 - 15:00