Skulehelsetenesta

Kva tilbyr vi?

Helsesjukepleiar har open dør for alle elevar - kom gjerne innom for ein prat. Helsesjukepleiar samarbeider tverrfagleg og henviser vidare ved behov. Helsesjukepleiarane deltar i ansvarsgrupper og Samba-møter.

Faste tilbod frå skulehelsetenesta:

 • 1. trinn: Helseundersøkelse ved lege og helsesjukepleiar
 • 2. trinn: Vaksine mot stivkrampe, difteri, kikhoste og poliomyelitt (Tetravac), samt undervisning om vold og overgrep. 
 • 3. trinn: Måling av høgde og vekt. Oppfølging etter behov. Samtale om helse og trivsel, samt undervisning i klassen om kosthald, aktivitet, vennskap og søvn. 
 • 4. trinn: Undervisning i psykisk helse
 • 5. trinn: Pubertetsundervisning
 • 6. trinn: Vaksine mot meslingar, kusma, røde hunder (MMR vaksine).
 • 7. trinn: HPV vaksine for begge kjønn to doser
 • 8. trinn: Samtale individuelt om helse og trivsel. Måling av høgde og vekt
 • 9. trinn: Samlivsundervisning
 • 10. trinn: Vaksine mot stivkrampe, difteri, kikhoste og polio (Boostrix polio)

Vi tilbyr også:

 • Målretta helseundersøking i samråd med foresatte f.eks syn/hørsel.
 • Undervisning i ulike helserelaterte tema.
 • Foreldremøter
 • Formidle kontakt med lege

Kven kan få tilbodet?

Både elevar og føresette er velkomne til å ta kontakt med helsesjukepleiar.

Kva kostar det?

Tilbodet er gratis.

Kontakt

Sula helsestasjon
E-post
Telefon 70 19 91 36
Irene Katrin Fiskerstrand
Helsesjukepleier
E-post
Telefon 70 19 91 36
Mobil 47 90 66 86
Marit Fagerhol
Helsesjukepleier
E-post
Telefon 70 19 87 11
Margunn Sporsheim
Helsesjukepleier
E-post
Telefon 70 19 91 36
Mobil 91 70 23 64
Wenche Kristin Relling
Helsesjukepleier
E-post
Mobil 91 70 50 61

Adresse

Besøksadresse:
Stadsnesvegen 9b
6030 Langevåg