Sula kommune

Skulehelsetenesta

Kva tilbyr vi?

Helsesjukepleiar har open dør for alle elevar - kom gjerne innom for ein prat. Helsesjukepleiar samarbeider tverrfagleg og henviser vidare ved behov. Helsesjukepleiarane deltar i ansvarsgrupper og Samba-møter.

Faste tilbod frå skulehelsetenesta:

 • 1. trinn: Helseundersøkelse ved lege og helsesjukepleiar
 • 2. trinn: Vaksine mot stivkrampe, difteri, kikhoste og poliomyelitt (Tetravac)
 • 3. trinn: Måling av høgde og vekt. Oppfølging etter behov. Samtale individuelt eller i gruppe om tema helse og trivsel
 • 4. trinn: Undervisning i psykisk helse
 • 5. trinn: Pubertetsundervisning
 • 6. trinn: Vaksine mot meslingar, kusma, røde hunder (MMR vaksine), pubertetsundervisning.
 • 7. trinn: HPV vaksine for begge kjønn to doser
 • 8. trinn: Samtale individuelt om helse og trivsel. Måling av høgde og vekt
 • 9. trinn: Samlivsundervisning
 • 10. trinn: Vaksine mot stivkrampe, difteri, kikhoste og polio (Boostrix polio)

Vi tilbyr også:

 • Målretta helseundersøking i samråd med foresatte f.eks syn/hørsel.
 • Undervisning i ulike helserelaterte tema.
 • Foreldremøter
 • Formidle kontakt med lege

Kven kan få tilbodet?

Både elevar og føresette er velkomne til å ta kontakt med helsesjukepleiar.

Kva kostar det?

Tilbodet er gratis.

Kontakt

Helsestasjonen
E-post
Telefon +47 70 19 91 36
Irene Katrin Fiskerstrand
Helsesjukepleiar
E-post
Telefon +47 47 90 66 86

Til stades på Sula ungdomsskule måndag alle dagar unntatt måndag i partalsveker.

Anita Sandtorv
Helsesjukepleiar
E-post
Telefon +47 91 70 43 90


Til stades på Solevåg skule alle dagar unntatt måndag i partalsveker.

Margunn Sporsheim
Helsesjukepleiar
E-post
Telefon +47 91 70 23 64
Wenche Kristin Relling
Helsesjukepleiar
E-post
Telefon +47 91 70 50 61

Til stades på Rørstadmarka skule tysdag til fredag.

Synnøve Ingebrigtsen Molvær
Psykiatrisk sjukepleiar/ Familierettleiar
E-post
Telefon +47 90 19 80 29
Caroline Sylte Haugen
Helsesjukepleiar Langevåg skule
E-post
Telefon +47 91 70 72 88

Adresse

Besøksadresse:
Langevåg helsestasjon
Stadsnesvegen 9b
6030 Langevåg

Opningstider

Måndag - fredag:    08:30 - 15:00

Telefontid:
Måndag - fredag:   08:00 - 10:00 og 13:00 - 15:00