Sula kommune

Kreftkoordinator

Kva tilbyr vi?

Kreftkoordinator kan vere tilgjengeleg for kreftpasientar i ulike fasar, og for pårørande, helsepersonell og andre aktuelle. Koordinatoren kan gje råd, vegleiing og samtalar, og vere med å sikre ei trygg og heilskapleg omsorg i heimkommunen. Koordinatoren kan også vere eit bindeledd mellom sjukehuset og kommunen.

I tillegg til Kreftkoordinatoren har kommunen fleire kreftsjukepleiarar
tilsett i ulike avdelingar som kan tilby hjelp og støtte.

Kven kan få tilbodet?

Tilbodet er tilgjengeleg for deg som har kreft eller til deg som er pårørande.

Korleis få tilbodet?

Ta kontakt med kreftkoordinatoren på telefon eller e-post.

Kva kostar det?

Tenesta er gratis.

Kontakt

Tanja Alme
Kreftkoordinator
E-post
Telefon +47 90 70 97 85

Adresse

Besøksadresse:
Stadsnevegen 9
6030 Langevåg

Postadresse:
Postboks 280
6039 Langevåg

Opningstider

Måndag - fredag 08:00 - 15:30