Sula kommune

Lege

Kva tilbyr vi?

Fastlege, sjømannslege og reisevaksinering

Kven kan få tilbodet?

Alle innbyggjarane i Norge har rett til å ha ein allmennpraktiserande lege som sin fastlege. Fastlegen har plikt til å prioritere innbyggjarane på eiga liste.

Sjømannslegen kan fylle ut  sjømannsattest. Alle som treng det kan få time til slike attestar. Legen held til ved kommunelegekontoret.

Reisevaksiner kan ein få ved å henvende seg til kommunelegekontoret.

Korleis få tilbodet?

Du kan anten ringe oss, eller du kan bestille ein eKonsultasjon, lese elektroniske brev (eBrev), legetime og fornying av respet på helsenorge.no. Der finn du også oversikt over timar du allereie har avtalt og ei oversikt over kontakt du har hatt med oss på Besøklegen tidlegare. Om du skal bruke eKonsultasjon må du logge deg på med BankId, du vil så motta ein SMS frå legen med lenke til eKonsultasjonen.

Spesielle tiltak grunna korona

Grunna situasjonen med koronaviruset og smittefaren har Kommunelegekontoret i Sula lagt om rutinene sine.

  • Om du skal bestille time til koronatest kan du gjere det elektronisk på c19.no, eller ringe 70 19 91 60 
  • Kommunelegekontoret har oppretta eigen «luftvegspoliklinikk» der vi tar inn pasientar med feber og andre symptom fra luftvegane.
  • Ingen med luftvegssymptom eller feber skal møte på legekontoret utan å ha vore i telefonisk kontakt på førehand, helst same dag. Telefon 70 19 91 60
  • Timebestilling, inkludert videokonsultasjonar, for andre problemstillingar kan ein gjennomføre via helsenorge.no  eller ringe legekontoret på telefon 70 19 91 60

Bytte lege

Sula kommune har 8 fastlegar og ein turnuslege.

På Helsenorge.no kan du sjå kven som har ledig plass og du kan velge eller bytte fastlege.

Helsenorge.no

Helsenorge.no kan du bestille legetime, eKonsultasjon og motta eBrev (elektronisk brev) frå legen, du kan også fornye reseptar og kontakte resepsjonen på kommunelegekontoret.

Du må logge inn med digital ID, til dømes BankID. Hjelp til å logge på.

Om du treng hjelp til dette kan du ringe servicetorget på 70 19 91 00.

Legevakt

Telefon: 116 117

Kontakt

Sula kommunelegekontor
E-post
Telefon 70 19 91 60


Adresse:
Stadsnesvegen 9b
6030 Langevåg

Kontortid:
Kvardagar 08:00 – 15:00

Telefontid:
Kvardagar unntatt tysdag 08:30 - 15:00
Tysdag 09:00 - 15:00