Sula kommune

Lege

Kva tilbyr vi?

Fastlege, sjømannslege og reisevaksinering

Kven kan få tilbodet?

Alle innbyggjarane i Norgehar rett til å ha ein allmennpraktiserande lege som sin fastlege. Fastlegen har plikt til å prioritere innbyggjarane på eiga liste.

Sjømannslegen kan fylle ut både offshore og sjømannsattest. Alle som treng det kan få time til slike attestar. Legen held til ved kommunelegekontoret.

Reisevaksiner kan ein få ved å henvende seg til kommunelegekontoret.

Korleis få tilbodet?

Du kan anten ringe oss, eller du kan bestille legetime og fornying av respet på besøklegen.no. Der finn du også oversikt over timar du allereie har avtalt og ei oversikt over kontakt du har hatt med oss på Besøklegen tidlegare.

Bytte lege

Sula kommune har 7 fastlegar. fordelt på 2 legekontor. Vågen legekontor, som har ein lege og kommunelegekontoret som har 6 fastlegar og turnuslege.

På Helsenorge.no kan du sjå kven som har ledig plass og du kan velge eller bytte fastlege.

Kontakt

Sula kommunelegekontor
E-post
Telefon 70 19 91 60


Adresse:
Stadsnesvegen 9b
6030 Langevåg

Kontortid:
Kvardagar 08:00 – 15:00

Telefontid:
Kvardagar 09:00 - 15.:00

Vågen legekontor
Telefon 70 19 78 00
Mobil 70 19 78 00

Adresse:
Fyllingvegen 43
6030 Langevåg