Parkeringsløyve for forflytningshemma

Med parkeringskort for rørslehemma kan du parkere på: 

  • parkeringsplassar som er reservert for rørslehemma
  • offentlege parkeringsplassar som krev avgift utan å betale avgift og utover tidsavgrensning


Kortet har vanlegvis ei varigheit på to til fem år, eller så lenge førarkortet ditt er gyldig.
 

Kven kan få tilbodet?

Du kan søke om parkeringsløyve for forflytningshemma hvis du har:

  • Legeerklæring som dokumenterer at du ikkje kan gå, eller har store vanskar med å gå, over lengre avstandar.
  • Du må kunne dokumentere behov for å parkere ved bustad, arbeid, eller regelmessig medisinsk behandling

Korleis søke?

Fyll ut søknadsskjema.

Skjemaet skal skrivast ut, og leverast eller sendast innbyggartorget på rådhuset i Sula kommune, der kan du også få hjelp til å fylle ut søknadskjemaet.

I tillegg til søknadsskjemaet skal du legge ved

Om du ikkje har passfoto, kan vi ta bilde i innbyggartorget. Det kostar 200,00 kroner for 6 bilder.

Søknadsfrist

Søknadane blir behandla fortløpande.

Pris

Kortet er gratis

Kva skjer vidare?

Normal behandlingstid er inntil 2 veker, men kan vere lenger i samband med høgtider og feriar.

Klage

Du har rett til å klage om du meiner noko i vedtaket er feil. 

Klagefristen er 3 veker frå melding om vedtak er sendt. Klagen skal vere skriftleg og grunngjeven. Den skal sendast til Sula kommune, Postboks 280, 6039 Langevåg.

Tapt/mista kort

Om du mister kortet må du melde frå, og levere ny søknad. 

Fyll ut søknadsskjema.

Fritak frå bompengar 

Dei som får parkeringsløyve for forflytningshemma med gyldigheit på minst to år kan søke om fritak for bompengar. 

Søknaden skal innehalde:

  • namn
  • e-postadresse/telefonnummer
  • registreringsnummer på bilen
  • brikkenummer
  • kopi av for og bakside på HC-kortet
  • stadfesting på at bilen har gyldig AutoPASS-avtale (kopi av avtale eller stadfesting frå selskapet du har avtale med). Dersom du ikkje har AutoPASS-avtale frå før må du skaffe det før du kan søke om fritak.

Parkeringsløyvet (Hc-kortet) og AutoPASS-avtalen må stå i samme namn. Om innehavar av parkeringsløyvet er under 18 år skal AutoPASS-avtalen vere registrert på ein føresett.

Søknaden skal sendast til:

Lover og reglar

Kontakt

Rigmor Juul Olsnes
Konsulent
E-post
Telefon 70 19 91 00
Mobil 48 12 01 92
Innbyggartorg på rådhuset
Sula kommune
E-post
Telefon 70 19 91 00

Sikker post til kommunen (eDialog)

01. juli til 09. august 2024 er dørene på rådhuset opne frå 09:00 til 13:00. 

Ordinære opningstider
Måndag - fredag: 09:00- 13:00

Dørene på rådhuset er opne 08:00-15:30 for dei som har ein avtale.

Adresse
Sloghaugvegen 13, 6030 Langevåg

Her finn du oss

Adresse

Besøksadresse
Sloghaugvegen 13
6030 Langevåg

Postadresse:
Postboks 280
6039 Langevåg

Send sikker post (eDialog)

Opningstider

Innbyggartorg og sentralbord er opent måndag - fredag 09:00 - 13:00.

Dørene på rådhuset er opne måndag - fredag 08:00-15:30.