Om flyktningetenesten

Flyktningtenesta i Sula kommune er organisert som ein del av NAV Sula.

Hovudmålet til flyktningtenesta er å bidra til at flyktningar blir integrert i det norske samfunnet, og blir økonomisk sjølvstendige. Det jobbar vi mot gjennom å bidra til at flyktningane får gode norskkunnskapar, kunnskap om norsk samfunnsliv, utdanning og jobb.

Kontakt

Anders Mørkedal Aakre
Programrådgivar for flyktningtenesta
E-post
Telefon 40 63 06 49

Adresse

Besøksadresse:
Geilneset 16
6030 Langevåg

Postadresse:
Postboks 265
6039 Langevåg