Tilbod til deg som er pårørande

Pårørande til personar med rus- eller speleavhengighet kan få tilbod om rettleiing, informasjon og individuelle samtalar.

Kva kan du få hjelp til som pårørande?

  • Få større grad av forståing av eigen situasjon, og oppleving av å meistre kvardagen din.
  • Få informasjon om behandling, lokale hjelpetiltak, sjølvhjelp, pårørande- og brukarorganisasjonar
  • Få rettleiing og informasjon om sjølvhjelpsgrupper og andre tilbod om du ønsker det

Korleis få tilbodet?

Du kan ta kontakt med ruskonsulenten telefon, sjå kontaktinformasjon under.

Lover og reglar

Lov om kommunale helse- og omsorgstenester m.m

Kontakt

Ruskonsulent NAV Sula
Telefon 55 55 33 33
Mobil 97 02 63 20