Hjelp til sjølvhjelp

Her har vi samla ei oversikt over ulike sjølvhjelpsverktøy, alle tilboda er gratis og du treng ikkje registerere deg for å bruke dei.

Nyttige nettsider

Generelt om psykisk helse

Søvn

Depresjon

Angst

Fysisk aktivitet

Sinnemeistring

Andre aktuelle nettsider

Nyttige appar

Hjelpetelefonar