Planar på kulturområdet

Kommundelplan for idrett og fysisk aktivitet 2010 - 2013  (PDF, 2 MB)

Kulturplan 2017 - 2021 (PDF, 2 MB)

Kontakt

Ingunn Krosby
Einingsleiar
E-post
Telefon 70 19 91 00
Mobil 41 52 62 61