Takt og Tone

Takt og Tone er eit tilrettelagt kulturskuletilbod for elevar med særskilte behov.
 

Sjå meir på Sula Kulturskule

Kontakt

Kjetil Lunde Ingvaldsen
Rektor
E-post
Mobil 95 24 82 98

Adresse

Besøksadresse
Sloghaugvegen 13
6030 Langevåg

Postadresse:
Postboks 280
6039 Langevåg

Send sikker post (eDialog)

Opningstider

Innbyggartorg og sentralbord er opent måndag - fredag 09:00 - 13:00.

Dørene på rådhuset er opne måndag - fredag 08:00-15:30.