Sula kommune

Tilrettelagte tilbod frå lag og organisasjonar

Idrett for alle

Aktivitetsgruppe for funksjonshemma, dreven av Mauseidvåg og Solevåg IL:

►svømming laurdag, ta kontakt med Hedvig F. Røbekk for avtale 

►turgruppe måndag kl. 18.30 rundt Vassetvatnet
 

Idrett for alle er open for innspel frå målgruppa med omsyn til tilrettelegging av fysisk aktivitet tilpassa den enkelte sine ønsker og behov. 

Kontaktperson: Hedvig F. Røbekk, telefon: 926 46 716

Sulasusen

Sulasusen er ein klubb for dei som har ein funksjonshemning. Det er sosiale treff med god mat og drikke.

Ta kontakt med arrangør Langevåg Røde Kors for meir informasjon