Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Tilrettelagte tilbod frå lag og organisasjonar

Tilrettelagte fritidstilbod

Idrett for alle

Aktivitetsgruppe for funksjonshemma, dreven av Mauseidvåg og Solevåg IL:

►svømming laurdag, ta kontakt med Hedvig F. Røbekk for avtale 

►turgruppe måndag kl. 18.30 rundt Vassetvatnet
 

Idrett for alle er open for innspel frå målgruppa med omsyn til tilrettelegging av fysisk aktivitet tilpassa den enkelte sine ønsker og behov. 

Kontaktperson: Hedvig F. Røbekk, telefon: 926 46 716