Sula kommune

Tilrettelagte tilbod frå lag og organisasjonar

Tilrettelagte fritidstilbod

Idrett for alle

Aktivitetsgruppe for funksjonshemma, dreven av Mauseidvåg og Solevåg IL:

►svømming laurdag, ta kontakt med Hedvig F. Røbekk for avtale 

►turgruppe måndag kl. 18.30 rundt Vassetvatnet
 

Idrett for alle er open for innspel frå målgruppa med omsyn til tilrettelegging av fysisk aktivitet tilpassa den enkelte sine ønsker og behov. 

Kontaktperson: Hedvig F. Røbekk, telefon: 926 46 716