Donken fritidsklubb

Kva tilbyr vi?

Fritidsklubb med kiosk, film, musikk og ulike aktivitetar frå september til mai. Ope i haust- og vinterferie. 

Måndag:
kl. 16.00 - 19.00 JuniorDonken for 7. klassingar. Sosialt og ulike aktivitetar. 

kl. 19.00 - 22.00  UngVaksen 16 - 25 år. Sosialt, ulike aktvitetar og diverse kurs.

Onsdag: 
kl. 14.30 - 22.00 Ungdomsklubb 13 - 18 år. Lekser, felles middag (gratis) og ulike aktivitetar.

Fritidsklubben driv kafè på UKM og LAN-party, og arrangerer rusfritt julebord for medlemmane.
Klubben og utekontakten samarbeidar årleg om alternativ feiring av 16. mai. 
Av og til drar vi i større eller mindre grupper på t.d. bowling, kino, teater og sommartur. 

Korleis få tilbodet?

Du kan møte opp på klubben, eller ta kontakt med Tone eller Camilla, som du finn i kontaktfeltet under.

Kva kostar det?

Det er gratis inngang på Donken.
Open kiosk med salg.

Adresse

Besøksadresse:

Gøtå 15
6036 Mauseidvåg
 

Donken held til i kjellaren på Bilhuset Sunde

Opningstider

Fritidsklubben er open to ettermiddagar/kveldar i veka i tida frå 16. august til 1. mai:

Måndag kl. 14.30 - 19.00 - berre for 7. klassingar

Måndag kl. 19.00 - 22.00 - 16-25 år

Onsdag kl.  14.30 - 22.00 - 13-18 år