Musikkbinge

Ein musikkbinge er eit komplett øvingslokale for lokale. Musikkbingen er lydtett og godt utstyrt. Sula kommune har ein musikkbinge,  den er plassert ved Langevåg skule.

Kven kan bruke musikkbingane?

Lokale musikarar i alle aldrar. Grupper og enkeltpersonar. Ein må vere over 18 år for å kunne skrive under, om den som skal bruke musikkbingen er under 18 år, må kontrakta underskrivast av ein føresett.

Opningstider

Musikkbingane er opne 16:00 - 22:00, måndag til fredag. Dei er stengt i juli og på høgtidsdagar.

Korleis søke? 

Søk om øvingstid i musikkbinge

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 15. juni kvart år. Om der er ledige tider etter hovudtildelinga er gjort, vil søknadar bli behandla fortløpande.

Pris

Tenesta er gratis for dei under 18 år. For vaksne er prisen kr. 1200,- pr. halvår. Ved tap av nøkkel må du betale kr. 250,-. 

Praktisk informasjon

Det er innbyggertorget som tildeler øvingstider og utsteder kontraktene, det er også i innbyggertorget du får utdelt nøkkel. 

Retningslinjer

Retningslinjer for bruk av musikkbinge (PDF, 24 kB)

Kontakt

Innbyggartorg på rådhuset
Sula kommune
E-post
Telefon 70 19 91 00

Sikker post til kommunen (eDialog)

01. juli til 09. august 2024 er dørene på rådhuset opne frå 09:00 til 13:00. 

Ordinære opningstider
Måndag - fredag: 09:00- 13:00

Dørene på rådhuset er opne 08:00-15:30 for dei som har ein avtale.

Adresse
Sloghaugvegen 13, 6030 Langevåg

Her finn du oss

Adresse

Besøksadresse
Sloghaugvegen 13
6030 Langevåg

Postadresse:
Postboks 280
6039 Langevåg

Send sikker post (eDialog)

Opningstider

Innbyggartorg og sentralbord er opent måndag - fredag 09:00 - 13:00.

Dørene på rådhuset er opne måndag - fredag 08:00-15:30.

 

Kart