Ungdomsrådet

Sjå medlemmar, møteplan og dokument for ungdomsrådet

Rådet har 9 faste representantar og består av ungdom frå 13 til 20 år frå forskjellige miljø i kommunen. Ungdomsrådet skal vere eit talerøyr for ungdom i Sula.

Rådet har møte- og talerett i kommunestyret, men ikkje røysterett.

Ungdomsrådet engasjerer seg i rusfrie arrangement som konsertar, discotek, dataparty og alternative feiringar på 16. mai og natt til 1.mai.Ungdomsrådet samarbeider  mellom anna med utekontakt, fritidsklubb og andre etatar.

Ungdomsrådet er aktive medspelarar i MOT, og er med på mange store arrangement i samarbeid med MOT.

Adresse

Besøksadresse
Sloghaugvegen 13
6030 Langevåg

Postadresse:
Postboks 280
6039 Langevåg

Send sikker post (eDialog)