Budsjett- og økonomiplan

På denne sida finn du vedtatte budsjett og økonomiplanar. Kommunedirektøren og formannskapet sine forslag blir publisert under Høyring og kunngjering.