Endring og oppseiing

Oppseiing  eller endring av ei  teneste

Det er ulike reglar for oppseiing av kommunale tenester. Meir informasjon får du i menypunkta som omhandlar tenesta det gjeld, eventuelt kan du ta kontakt med den som er ansvarleg for tenesta.

Kommunale avgifter

Som eigar av ein eigedom har du ansvaret for å betale kommunale avgifter. Ved eigarskifte er det kjøpar og selgar som må bli einige om fordelinga av kommunale avgifter.

Kontakt

Servicetorget på rådhuset
Sula kommune
E-post
Telefon 70 19 91 00

Sikker post til kommunen (eDialog)

Ordinære opningstider
Måndag - fredag: 08:00-15:30

Adresse
Sloghaugvegen 13, 6030 Langevåg

Her finn du oss