Endring og oppseiing

Oppseiing  eller endring av ei  teneste

Det er ulike reglar for oppseiing av kommunale tenester. Meir informasjon får du i menypunkta som omhandlar tenesta det gjeld, eventuelt kan du ta kontakt med den som er ansvarleg for tenesta.

Kommunale avgifter

Som eigar av ein eigedom har du ansvaret for å betale kommunale avgifter. Ved eigarskifte er det kjøpar og selgar som må bli einige om fordelinga av kommunale avgifter.

Kontakt

Innbyggartorg på rådhuset
Sula kommune
E-post
Telefon 70 19 91 00

Sikker post til kommunen (eDialog)

01. juli til 09. august 2024 er dørene på rådhuset opne frå 09:00 til 13:00. 

Ordinære opningstider
Måndag - fredag: 09:00- 13:00

Dørene på rådhuset er opne 08:00-15:30 for dei som har ein avtale.

Adresse
Sloghaugvegen 13, 6030 Langevåg

Her finn du oss