Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Endring og oppseiing

Oppseiing  eller endring av ei  teneste

Det er ulike reglar for oppseiing av kommunale tenester. Meir informasjon får du i menypunkta som omhandlar tenesta det gjeld, eventuelt kan du ta kontakt med den som er ansvarleg for tenesta.

Kommunale avgifter

Som eigar av ein eigedom har du ansvaret for å betale kommunale avgifter. Ved eigarskifte er det kjøpar og selgar som må bli einige om fordelinga av kommunale avgifter.

Kontakt

Servicetorget
Sula kommune
E-post
Telefon 70 19 91 00

 

Opningstider: Måndag - fredag: 08:00-15:30