Sula kommune

Faktura til Sula kommune

EHF-adresse: 9908:964980543

Fakturaadresse: Sula kommune, Namn på eining, Postboks 280, 6039 Langevåg

Alle fakturaer til Sula kommune skal sendast elektronisk i standardformatet EHF og fylle krav til ein kvar tid gjeldande lover og forskrifter. Ta kontakt med oss om du treng hjelp til å opprette elektronisk faktura.

Meir informasjon om korleis du sender elektronisk faktura til Sula kommune

Lover og forskrifter 

Kontakt

Økonomikontoret
Sula kommune
E-post
Telefon 70 19 91 00
Mobil 70 19 91 00

Opningstider

Måndag - fredag 08:00 - 15:30