Gravlegging og gravplassar 2024

Sula kommunestyre vedtok satsar for gravlegging og gravplassar for 2023 i vedtak K-21/555 

Gravleggingskostnadar 

  • Kistegrav: kr 5 600,-
  • Urnegrav: kr 1 700,-

Festegraver

  • Festegrav pr kistegrav: kr 1 000,- pr 5 år
  • Festegrav pr urnegrav: kr 500,- pr 5 år
  • Festeavgift pr urnegrav i namna minnelund: kr 280,- pr 5 år (inklusiv stell av felles minnesmerke)

Gravminner

  • Oppretting av gravminne: sjølvkost + kr 250,- inkl. mva

Stell av grav per år

 (inklusiv planting tre gongar pr år) 

  • Lite plantefelt: kr 1 700,- 
  • Stort plantefelt: kr 2 100,- 
  • Ekstra stort plantefelt: kr 2 600,- 

Vederlag for administrasjon av gravfond:

25 % av årlege renteinntekter avgrensa nedover til kr 100,- pr gravfond, pr år.