Husleige for kommunale gjennomgangsbustadar

Husleige for kommunale gjennomgangsbustadar 2022
Adresse Husleige pr. mnd
Hølevegen 35 - 41 10 792,00
Hølevegen 76 - 80 13 909,00
Djupdalen 62 5 452,00
Djupdalen 64 14 246,00
Nymarkvegen 70 9 533,00
Nygjerdet 3 h.etg. 13 507,00
Nygjerdet 3 kjellar 9 112,00