Innkjøp og anbod

Sula kommune er medlem i innkjøpssamarbeidet på Sunnmøre.

Samarbeidet består av 18 kommunar geografisk som er plassert rundt Ålesund. Kommunane Ålesund, Ørskog, Vestnes, Sykkylven, Sula, Stranda, Stordal, Skodje, Sandøy, Norddal, Haram, Giske, Hareid, Herøy, Ulstein, Sande, Vanylven, Ørsta og Volda er med innkjøpssamarbeidet.

Samla har kommunane eit befolkningsgrunnlag på ca. 150 000 innbyggjarar. Volumet gjer det meir attraktivt for fleire leverandørar å komme med tilbod.

Sula kommune er med i ein del rammeavtalar gjennom innkjøpssamarbeidet. I tillegg har Sula kommune eigne avtaler. Innkjøp blir i hovudsak lyst ut på Doffin.

Kontakt

Jens Petter Larsen
seniorrådgjevar økonomi
E-post
Telefon 40 23 87 95

Adresse

Besøksadresse
Sloghaugvegen 13
6030 Langevåg

Postadresse:
Postboks 280
6039 Langevåg

Send sikker post (eDialog)

Opningstider

Måndag - fredag 09:00 - 13:00.

Dørene på rådhuset er opne 08:00-15:30.