Sula kommune

Gravlegging og gravplassar

Sula kommunestyre vedtok satsar for gravlegging og gravplassar for 2022 i vedtak K-127/21 

Gravleggingskostnadar 

  • Kistegrav: kr 5.000,-
  • Urnegrav: kr 1.500,-

Festegraver

  • Festegrav pr kistegrav: kr 850,- pr 5 år
  • Festegrav pr urnegrav: kr 450,- pr 5 år
  • Festeavgift pr urnegrav i namna minnelund: kr 250,- pr 5 år (inklusiv stell av felles minnesmerke)

Gravminner

  • Oppretting av gravminne: kr 2.000,- + mva.
  • Fjerning av gravminne: kr 800,- + mva.

Stell av grav per år

 (inklusiv planting tre gongar pr år) 

  • Lite plantefelt: kr 1.200,- + mva.
  • Stort plantefelt: kr 1.400,- + mva.
  • Ekstra stort plantefelt: kr 1.700,- + mva.

Vederlag for administrasjon av gravfond:

25 % av årlege renteinntekter avgrensa 3 nedover til kr 100,- pr gravfond, pr år.