Sula kommune

Kommunaltekniske avgifter

Kommunale avgifter omfattar gebyr for vatn og avløp, gebyr for renovasjon og gebyr for feiing og tilsyn. 

Frå og med 1. juli 2019 vil det bli sendt ut faktura 4 gongar i året, med forfall 20. mars, 20. juni, 20. september og 20. november. Du kan også søke om å faktura ein gong i månaden.

Oversikt over kommunaltekniske avgifter med forklaring

Vassmålar

Vi sender ut påminning om avlesing av vassmålar i desember kvart år. Fristen for å lese av, og melde inn vassmålarstanden er 01. januar oppgjeret kjem på faktura for mai.

AvtaleGiro og eFaktura

Vi anbefalar deg å opprette AvtaleGiro eller eFaktura i nettbanken din. Om du opprettar AvtaleGiro eller eFaktura vil det tre i kraft frå neste faktura.

Meir informasjon AvtaleGiro og eFaktura