Eigenandel for vaksinering

Eigenandel for vaksinering
Teneste Pris
Eigenandel for første konsultasjon, rådgjeving, vaksinering og resept 200,00
Eigenandel for vidare vaksinering 100,00
Utfylling av internasjonalt vaksinasjonskort utan konsultasjon 100,00
Eigenandel for barn 100,00
Familiepris 500,00
Kostnadane til sjølve vaksinene kjem i tillegg