Sula kommune

Eigenandel for vaksinering

Eigenandel for vaksinering
Teneste Pris
Eigenandel for første konsultasjon, rådgjeving, vaksinering og resept 155,00
Eigenandel for vidare vaksinering 56,00
Tillegg for prøvetaking 56,00
Eigenandel for barn under 16 år Gratis
Kostnadane til sjølve vaksinene kjem i tillegg