Sula kommune

Eigedomsskatt

Sula kommunestyre har vedtatt å innføre eigedomsskatt frå og med 2020.

Sula kommunestyre vedtok 17. desember 2021 at det for 2021 skal skrivast ut eigedomsskatt for alle faste eigedomar i kommunen (eigedomsskattelova § 3a)

Spørsmål og svar om eigedomsskatt

Kontakt

Gunn Kjersti Myklebust
E-post
Telefon +47 48 10 11 14
Kirsti Øien Blomvik
E-post
Telefon +47 48 11 21 60