Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Skjenkeløyve - ambulerande og enkeltarrangement

På grunna koronaviruset blir det inntil vidare ikkje gitt ambulerande skjenkeløyve i Sula kommune.

Når treng du å søke?

Du må søke om skjenkeløyve om:

  • Du skal servere alkohol i eit lukka selskap som for eksempel bryllaup, jubileum eller interne arrangement 
  • Du leige lokale, tar betalt for alkohol eller om lokalet berre har serveringsløyve 
  • Du skal ha eit arrangement som er opent for publikum, i lokaler utan skjenkeløyve eller utandørs på eit avgrensa område

Kven kan få ambulerande skjenkeløyve?

  • Søker må vere fylt 20 år
  • Du må oppgi ein person som skal være ansvarleg for skjenkinga. Skjenkeansvarleg må vere fylt 20 år

Korleis søke?

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet.

Pålogging: MinID eller BankID. Hjelp til å logge på.


Du vil bli bedt om å laste opp vedlegg, søknaden vil ikkje bli behandla før alle nødvendige vedlegg er mottatt. 

Hvor lang tid tar det å få svar?

Behandlingstida er normalt 2 veker, men for større arrangement/festivalar må ein rekne med lengre behandlingstid

Kva kostar det?

Skjenkeløyve - ambulerande og enkeltarrangment
Type løyve Pris .
Ambulerande skjenkeløyve 380,00 pr.døgn
Skjenkeløyve for enkeltarrangement 380,00 pr. døgn

Lover og forskrifter

Oversikt over lover og reglar som gjeld for servering-, sals- og skjenkestadar.