Fast skjenkeløyve

Når treng du skjenkeløyve?

Har du serveringsløyve frå før og ønsker å skjenke alkohol, må du søke om skjenkebevilling.

Korleis få skjenkeløyve?

 • Styrar og avløysar må ha bestått kunnskapsprøven for å kunne søke om skjenkeløyve
 • Det er krav om uklanderleg vandel i høve  til alkohollova
 • Styrar og avløysar må vere tilsett på staden eller arbeide der i kraft av eigarstilling
 • Styrar og avløysar må vere over 20 år

Korleis søke?

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet.

Pålogging: MinID eller BankID. Hjelp til å logge på.


Du vil bli bedt om å laste opp vedlegg, søknaden vil ikkje bli behandla før alle nødvendige vedlegg er mottatt. 

Vedlegg som må følge søknaden: 

 • Firmaattest
 • Stadfesting på bestått kunnskapsprøve for styrar og avløysar 
 • Leigekontrakt eller skøyte. Ved framleige må du også sende inn løyve til framleige og fremleigekontrakt
 • Grunneigar sitt løyve til uteservering
 • Teikning av lokalet inne og ute
 • Aksjeselskap må sende aksjeeigarbok, bekrefta av revisor, med eigerandelar oppgitt i prosent
 • Opplysningar om andre eigarforhold, for eksempel eigarar bak aksjeselskap, der driftsselskapet er heilt eller delvis eigd av andre selskap

Kommunen kan i enkelte tilfelle be om ytterlegare dokumentasjon, som for eksempel budsjett og finansieringsplan. Du finn full oversikt over vedlegg i søknadsskjemaet.

Kor lang tid tar det?

Saksbehandlingstida er inntil tre månader frå du har sendt oss alle nødvendige opplysningar og dokument. Søknaden blir sendt på høyring til politiet og skatte-  og avgiftsmyndigheitene. Behandlingstida kan bli lengre om høyringsinstansane bruker lang tid, har merknader til søknaden, eller om du gjør endringar undervegs i behandlinga av søknaden.

Rapportering

Omsetning skal rapporterast til Sula kommune ei gong i året på eige skjema.
 

Lover og forskrifter

Kontakt

Gunnar Trones
Einingsleiar for service- og støttetenester
E-post
Telefon 95 71 22 56
Servicetorget på rådhuset
Sula kommune
E-post
Telefon 70 19 91 00

Sikker post til kommunen (eDialog)

Opningstider: Måndag - fredag: 08:00-15:30

Adresse: Sloghaugvegen 13, 6030 Langevåg

Her finn du oss

Adresse

Besøksadresse
Sloghaugvegen 13
6030 Langevåg

Postadresse:
Postboks 280
6039 Langevåg

Send sikker post (eDialog)

Opningstider

Måndag - fredag 08:00 - 15:30