Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Fast skjenkeløyve

Når treng du skjenkeløyve?

Har du serveringsløyve frå før og ønsker å skjenke alkohol, må du søke om skjenkebevilling.

Korleis få skjenkeløyve?

 • Styrar og avløysar må ha bestått kunnskapsprøven for å kunne søke om skjenkeløyve
 • Det er krav om uklanderleg vandel i høve  til alkohollova
 • Styrar og avløysar må vere tilsett på staden eller arbeide der i kraft av eigarstilling
 • Styrar og avløysar må vere over 20 år

Korleis søke?

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet.

Pålogging: MinID eller BankID. Hjelp til å logge på.


Du vil bli bedt om å laste opp vedlegg, søknaden vil ikkje bli behandla før alle nødvendige vedlegg er mottatt. 

Vedlegg som må følge søknaden: 

 • Firmaattest
 • Stadfesting på bestått kunnskapsprøve for styrar og avløysar 
 • Leigekontrakt eller skøyte. Ved framleige må du også sende inn løyve til framleige og fremleigekontrakt
 • Grunneigar sitt løyve til uteservering
 • Teikning av lokalet inne og ute
 • Aksjeselskap må sende aksjeeigarbok, bekrefta av revisor, med eigerandelar oppgitt i prosent
 • Opplysningar om andre eigarforhold, for eksempel eigarar bak aksjeselskap, der driftsselskapet er heilt eller delvis eigd av andre selskap

Kommunen kan i enkelte tilfelle be om ytterlegare dokumentasjon, som for eksempel budsjett og finansieringsplan. Du finn full oversikt over vedlegg i søknadsskjemaet.

Kor lang tid tar det?

Saksbehandlingstida er inntil tre månader frå du har sendt oss alle nødvendige opplysningar og dokument. Søknaden blir sendt på høyring til politiet og skatte-  og avgiftsmyndigheitene. Behandlingstida kan bli lengre om høyringsinstansane bruker lang tid, har merknader til søknaden, eller om du gjør endringar undervegs i behandlinga av søknaden.

Rapportering

Omsetning skal rapporterast til Sula kommune ei gong i året på eige skjema.
 

Lover og forskrifter

Oversikt over lover og reglar som gjeld for servering-, sal- og skjenkestadar.

Kontakt

Gunnar Trones
Leiar, Service og støttetenester
E-post
Telefon 70 19 95 54
Mobil 70 19 95 54
Servicetorget
Sula kommune
E-post
Telefon 70 19 91 00

 

Opningstider: Måndag - fredag: 08:00-15:30

 

Adresse

Besøksadresse
Sloghaugvegen 13
6030 Langevåg

Postadresse:
Postboks 280
6039 Langevåg

Send sikker post (eDialog)

Opningstider

Måndag - fredag 08:00 - 15:30