Grøne tankar - Glade barn

"Grøne tankar og glade barn" er ei satsing, som resultat av prosjektet "Førebygge meir for å reparere mindre" i Sula Kommune. Føremålet med satsinga er å fremje god psykisk helse og førebygge utvikling av psykiske plagar. Verktøyet "Psykologisk Førstehjelp" er sentralt i dette opplegget, og er utvikla av Psykologspesialist Solfrid Raknes. Verktøyet er utvikla for å hjelpe barn og ungdom til å handtere vanskelege tankar og kjensler.

Vil du lese meir om verktøyet, kan du KLIKKE HER !

Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete