Sula kommune

Kalender årsplan

Kvart år skriv barnehagen ein felles årsplan som gjeld for alle dei 6 avdelingane. Årsplanskrivinga inkluderar heile personalet.

For å åpne kalender årsplan - Klikk her (PDF, 16 MB) 

 

Nokre eksempel frå innhald i årsplanen vår: