Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Planar, dokumentasjon og vurdering

Planar, dokumentasjon og vurdering

Planar

Barnehagen har faste rutiner på planar som vert utdelt. Dette vert fast utdelt frå barnehagen:

  • Månedsplan
  • Årsplan
  • Verksemdplan
Dokumentasjon

Dokumentasjon av personalet sitt arbeid, synleggjer korleis personalet arbeider for å oppfylle krava i barnehagelova og rammeplanen. Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet skal inngå i barnehagen sitt arbeid med å planlegge, vurdere og utvikle den pedagogiske virksomheita.

Dokumentasjon kan til dømes vere:

  • Månedsplanar
  • Tilbakeblikk
  • Teikningar
  • Foto av aktivitetar, turar m.m
  • Utstillingar av arbeid 
    Klikk for stort bilete
Vurdering

Dei tilsette i barnehagen vår vurderar skriftleg alle arrangement og planar. Det betyr at det pedagogiske arbeidet skal beskrivast, analyserast og tolkast i frå barnehageplanane våra, barnehagelova og rammeplanen. På den måten reflekterar vi til ei kvar tid over eigen praksis i kollegiet og på avdelingane, som gir personalet eit utgangspunkt for vidare planlegging og gjennomføring.