Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Verksemdplan

Barnehagen er ei pedagogisk verksemd som skal planleggast. dokumenterast og vurderast. Alle barnehagar står fritt til å velje metodar, men likevel er det rammer ein må ta omsyn til.

Sammenhengen mellom desse er:

  • Barnehagelova og Rammeplan for barnehagar
  • Sula Kommune sine vedtekter for kommunale barnehagar
  • Foreskrift om miljøretta helsevern
  • Verksemdplan for Langevåg Barnehage
  • Årsplan for Langevåg Barnehage

For å åpne verksemdsplanen vår - Klikk her (PDF, 7 MB)

Klikk for stort bilete