Verksemdplan

Barnehagen er ei pedagogisk verksemd som skal planleggast. dokumenterast og vurderast. Alle barnehagar står fritt til å velje metodar, men likevel er det rammer ein må ta omsyn til.

Sammenhengen mellom desse er:

  • Barnehagelova og Rammeplan for barnehagar
  • Sula Kommune sine vedtekter for kommunale barnehagar
  • Foreskrift om miljøretta helsevern
  • Verksemdplan for Langevåg Barnehage
  • Årsplan for Langevåg Barnehage

For å åpne verksemdsplanen vår for 2021-2024:  Klikk her (PDF, 6 MB)