Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Foreldreråd og SU

Samarbeidsutvalet (SU) skal vere eit rådgivande, kontaktskapande og samordna organ. Utvalet skal særleg vere med å drøfte barnehagen sitt ideelle grunnlag, og samarbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet. Samarbeidsutvalet skal alltid godkjenne årsplanen for kvart år.

Foreldrerådet i barnehagen er alle føresette til barna i barnehagen. Foreldrerådet skal sikre samarbeid mellom barnehagen og heimen.

Samarbeidsutvalet Langevåg barnehage 2019-2020

  • Maria Pedersen Øvergård (Leder, Foreldrerepresentant)
  • Elisabeth Larsen (Foreldrerepresentant) 
  • Sissel Samuelsen Krüger (Foreldrerepresentant)
  • Tordis Vie (Foreldrerepresentant)
  • Therese K. Digernes Nossen (Tilsetterepresentant)
  • Camilla K. Heggdal (Tilsetterepresentant)
  • Hanne Lise Dybvik Sunde (Styrar)

Kommunene sin representant sit i SU for 4 år i gongen, dei andre sit for 1 år i gongen.

Styrar er alltid sekretær.