Sula kommune

Foreldreråd og SU

Samarbeidsutvalet (SU) skal vere eit rådgivande, kontaktskapande og samordna organ. Utvalet skal særleg vere med å drøfte barnehagen sitt ideelle grunnlag, og samarbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet. Samarbeidsutvalet skal alltid godkjenne årsplanen for kvart år.

Foreldrerådet i barnehagen er alle føresette til barna i barnehagen. Foreldrerådet skal sikre samarbeid mellom barnehagen og heimen.

Samarbeidsutvalet Langevåg barnehage 2018-2019

  •  Camilla Sørdal (foreldrerepresentant)
  •  Karoline Rommetveit (foreldrerepresentant)
  •  Ellen Johnsrud (vara foreldrerepresentant)
  •  Anne-Lise Berggren (tilsetterepresentant)
  •  (tilsetterepresentant)
  • Alexander R Sunde (representant for Sula kommune)
  • Hanne Lise Dybvik Sunde (sekretær)

Kommunene sin representant sit i SU for 4 år i gongen,dei andre sit for 1 år i gongen. Styrar er alltid sekretær.