Sula kommune

Foreldreråd og SU

Samarbeidsutvalet (SU) skal vere eit rådgivande, kontaktskapande og samordna organ. Utvalet skal særleg vere med å drøfte barnehagen sitt ideelle grunnlag, og samarbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet. Samarbeidsutvalet skal alltid godkjenne årsplanen for kvart år.

Foreldrerådet i barnehagen er alle føresette til barna i barnehagen. Foreldrerådet skal sikre samarbeid mellom barnehagen og heimen.

Samarbeidsutvalet Langevåg barnehage 2020-2021

  • Maria Pedersen Øvergård (Leder, Foreldrerepresentant)
  • Elisabeth Larsen (Foreldrerepresentant) 
  • Sissel Samuelsen Krüger (Foreldrerepresentant)
  • Tordis Vie (Foreldrerepresentant)
  • Therese K. Digernes Nossen (Tilsetterepresentant)
  • Camilla K. Heggdal (Tilsetterepresentant)
  • Hanne Lise Dybvik Sunde (Styrar)

Kommunene sin representant sit i SU for 4 år i gongen, dei andre sit for 1 år i gongen.

Styrar er alltid sekretær.