Foreldreråd og SU

Samarbeidsutvalet (SU) skal vere eit rådgivande, kontaktskapande og samordna organ. Utvalet skal særleg vere med å drøfte barnehagen sitt ideelle grunnlag, og samarbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet. Samarbeidsutvalet skal alltid godkjenne årsplanen for kvart år.

Foreldrerådet i barnehagen er alle føresette til barna i barnehagen. Foreldrerådet skal sikre samarbeid mellom barnehagen og heimen.

Samarbeidsutvalet ved

Langevåg barnehage 2021-2022

  • Sissel Samuelsen Krüger (Leder, Foreldrerepresentant)
  • Ramona Tønnesen Devold (Foreldrerepresentant)
  • Stig Andrè Ness (Foreldrerepresentant)
  • Maria Lausund Kvenseth (Tilsetterepresentant)
  • Anne Lise Berggren (Tilsetterepresentant)
  • Hanne Lise Dybvik Sunde (Styrar)
  • Tove Garthe Vestre (Kommunerepresentant)

Kommunene sin representant sit i SU for 4 år i gongen, dei andre sit for 1 år i gongen.

Styrar er alltid sekretær.