Bursdag i barnehagen

Bursdagsfeiringa består i

  • Lage og få krone
  • Bursdagssamling
  • Bestemme noko mat å kose seg med
    • Fruktfat 
    • Grønnsaksfat
    • Smoothie

Er det fleire barn på avdelinga som har bursdag omtrent på same tid, kan vi slå saman feiringane på avdelinga. Det vil stå på månadsplanen kva dag barnet ditt skal feire dagen sin.

Bursdagsinvitasjonar  

Vi ønsker ikkje at bursdagsinvitasjonar skal delast ut i barnehagen, men vi er svært behjelpelege med namn og telefonnummer til foreldre, om foreldregruppa gir samtykke til det. Dette står på agendaen på foreldremøtet om hausten.