Planar, dokumentasjon og vurdering

Molvær barnehage er ei pedagogisk verksemd.  Vi skal gi barna eit tilrettelagt pedagogisk tilbod, og tilbodet skal vurderast i tråd med Lov om barnehage og Rammeplan for barnehagen. Barnehagen skal vere ein lærande organisasjon.

Barn og føresette har rett til å medverke i desse prosessane.