Avdelingar

Molvær barnehage er ein kommunal barnehage med 4 avdelingar. Vi har to småbarnsavdelingar for barn mellom 1-3 år, og to storbarnsavdelingar for barn 3-6 år.

Avdelingane har fått namn etter stader i nærleiken av barnehagen.

Meir informasjon om avdelingane: