Foreldreråd og SU

Samarbeidsutvalet (SU) skal vere eit rådgivande, kontaktskapande og samordna organ. Utvalet skal særleg vere med å drøfte barnehagen sitt ideelle grunnlag, og samarbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet. Samarbeidsutvalet skal alltid godkjenne årsplanen for kvart år.

Foreldrerådet i barnehagen er alle føresette til barna i barnehagen. Foreldrerådet skal sikre samarbeid mellom barnehagen og heimen.

Samarbeidsutvalet i Molvær barnehage 2023-2024

  • Monica Yvonne Særsten Furnes - foreldrerepresentant
  • Monica Haugen Sunnarvik - foreldrerepresentant
  • Eivind Samstad - foreldrerepresentant
  • Matilde Mørkedal Aakre - foreldrerepresentant
  • Ingvild Molvær De Iacovo (representant for Sula kommune)
  • Signy Vågnes – personalrepresentant
  • Linn Sofi Vegsund - personalrepresentant

Kommunene sin representant sit i SU for 4 år i gongen, dei  andre sit for 1 år i gongen. Styrar er alltid sekretær.