Sula kommune

Foreldreråd og SU

Samarbeidsutvalet (SU) skal vere eit rådgivande, kontaktskapande og samordna organ. Utvalet skal særleg vere med å drøfte barnehagen sitt ideelle grunnlag, og samarbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet. Samarbeidsutvalet skal alltid godkjenne årsplanen for kvart år.

Foreldrerådet i barnehagen er alle føresette til barna i barnehagen. Foreldrerådet skal sikre samarbeid mellom barnehagen og heimen.

Samarbeidsutvalet i Molvær barnehage 2017-2018

  • Catharina Vedde - forledrerepresentant
  • Eileen Hjelle - foreldrerepersentant
  • Ingvild Molvær de Iacovo - foreldrerepresentant
  • Marte Gundersen - foreldrerepresentant
  • Lisbeth Båtnes Hareide (reprensentant for Sula kommune)
  • Signy Vågnes – personalrepresentant
  • Linn Sofi Vegsund - personalrepresentant

Kommunene sin reprersentant sit i SU for 4 år i gongen, dei  andre sit for 1 år i gongen. Styrar er alltid sekretær.