Sula kommune

Generelt om barnehagen

Molvær barnehage er ein kommunal barnehage med 4 avdelingar. Vi har to avdelinger for barn mellom 1-3 år, og to avdelingar for barn 3-6 år.

Avdelingane har fått namn etter stader i nærleiken av barnehagen.

Køyla

24 barn i alderen 3 – 6 år

Køyla betyr ”grunt sund – der det er farande for båt berre ved flo sjø”. Staden mellom fjøra og moloen ved gamle Rådhuset på Devold, blir kalla Køyla.

Mølen

18 barn i alderen 3-6 år

Namnet Mølen betyr ”banke av rullestein”. Geilneset og Jakobfjøra er full av rullesteinar. Vidare ligg namnet Mølen til grunn for namnet Molvær.

Geilneset

12 barn i alderen 1-3 år

Barnehagen ligg i Geilneset, det vart derfor naturleg at den eine avdelinga fekk dette namnet. Namnet Geilneset kjem av ordet Geil, som tyder ”ein veg med gjerde på begge sider”, noko som det sikkert har vore på vegen ned til Geilneset ein gong i tida.

Jakobfjøra

12 barn i alderen 1-3 år

Jakopfjøra er kalla opp att etter den fjøra som ligg nærast barnehagen. Jakob Molvær hadde naust nede i denne fjøra, derav kjem namnet Jakobfjøra.

Kontakt

Anne Kari Sandvik Vadset
Styrar
E-post
Telefon 70 19 79 23
Mobil 414 68 780

Adresse

Geilneset 31 
6030 Langevåg

 

Opningstider

Normal opningstid er 07:15 - 16:30.