Generelt om barnehagen

Molvær barnehage ligg idyllisk til ved Geilnesfjøra, med sjøen som næraste nabo. I Molvær barnehage skal kvart barn og familie oppleve at dei blir sett, høyrt, forstått og respektert. Vi skal legge til rette for omsorgsfulle relasjonar i eit aktivt og trygt miljø. 

Molvær barnehage er ein kommunal barnehage med 4 avdelingar. Vi har to avdelinger for barn mellom 1-3 år, og to avdelingar for barn 3-6 år.

Vi har eit stort og flott uteområde som vi er svært stolte av - som innbyr til mykje spennande leik i eit variert miljø. 

 

Følg oss på Instagram

Følg oss på Facebook

 

 

Kontakt

Anne Kari Sandvik Vadset
Styrar
E-post
Telefon 95 71 02 98
Mobil 41 46 87 80

Avdeling Køyla:

Telefon: 48093343 / 48015780

Avdeling Mølen

Telefon: 48089669 / 46956455

Avdeling Geilneset

Telefon: 48089481 / 94140332

Avdeling Jakobfjøra

Telefon: 48101337 / 48228152

Adresse

Geilneset 31 
6030 Langevåg

 

Opningstider

Normal opningstid er 07:15 - 16:30.