Sula kommune

Visjonar og verdiar

Visjonen vår 

Aktiv og glad i eit trygt miljø

Våre verdiar

M eistring
O msorg
L eik
V ennskap
Æ rleg
R aus

Fann du det du leita etter?